El pensament liberal que rebrota sempre i sobreviu als seus il·lusos enterradors és el reflex de les ganes de viure que empenyen a l’ésser humà a superar totes les adversitats.

freedomCom que els neguits de la vida es manifesten de diverses maneres, també són plurals les expressions del liberalisme: hi ha una ideologia política que promou el lliure desenvolupament de les facultats de les persones dins d’un marc de convivència referenciat per l’estat de dret i el respecte als drets dels altres, hi ha una escola de pensament econòmic que situa les premisses de la prosperitat material en la propietat i la lliure empresa i hi ha, també, el posicionament cultural respectuós amb la privacitat dels individus i tolerant amb la seva manera personalíssima de créixer i de cercar la felicitat.

Totes aquestes variants del que anomenem actitud liberal són expressions vàlides i indivisibles d’una concepció de la persona humana vista com un ésser responsable i amb capacitat de distingir entre el bé i el mal que s’ha articulat orgànicament en les dues grans proclames de la Internacional Liberal (Oxford Manifesto, d’abril de 1947 i The Liberal Agenda for the 21st century, de novembre de 1997). Aquesta confiança en les facultats humanes es consagra en la promoció i defensa de la llibertat de les persones com a primer valor polític del liberalisme i fonament imprescindible sobre el que alçar institucions i mercats.

Històricament el liberalisme ha sostingut els seus valors lluitant contra la concentració de poder i les seves derivacions de monopolis polítics, religiosos i econòmics; de tal manera que les grans institucions destinades a servar la llibertat posant el poder sota vigilància amb frens i contrapoders són el resultat de la filosofia liberal: la divisió de poders sense la qual no hi ha estat de dret, el parlamentarisme representatiu, la separació església – estat, la promoció i defensa de la dignitat humana mitjançant la inclusió dels drets de gènere en texts constitucionals i la protecció de la competència com a valor que preserva el dret de propietat, la lliure empresa i el dret de creació que garanteixen el benestar i la innovació.

El relat liberal ha passat amb nota pels cercles de foc de la modernitat on tantes utopies han quedat desacreditades. Encetat el segle XXI s’ha de seguir empenyent per tal que la llibertat de pensament, el repartiment i divisió del poder i els lliures mercats formin part de l’entorn social de les persones en el que les amenaces passades deixaran pas a les futures, en un periple que el pensador Isaiah Berlin resumí d’aquesta manera: “viatgem en una nau sense destí i sense capità; cal doncs seguir navegant”.

Fundacio Llibertat i Democràcia ambiciona a cercar i trobar un rumb on poder desenvolupar lliurement les nostres llibertats individuals i col.lectives.on Twitter


on Facebook


on Google+