La Internacional Liberal (IL), organització que agrupa els partits liberals i demòcrates de tot el món, ha expressat el seu suport als resultats de les passades eleccions al Parlament de Catalunya. El text, aprovat ahir al 60è Congrès d’aquesta organització, que s’ha celebrat aquest cap de setmana a la ciutat de Mèxic, insta al govern espanyol a respectar la voluntat del poble de Catalunya en tots els assumptes, incloent la seva autonomia i la independència. També reclama un diàleg real entre els governs català i espanyol.

Més de 40 partits i entitats de 43 països s’han reunit al congrès de la Internacional Liberal per reflexionar sobre els reptes i oportunitats del liberalisme en un món canviant.

El text forma part de la resolució dels liberals “The World Today”, aprobada per unanimitat. La representació catalana, integrada per membres de la Fundació Llibertat i Democràcia, ha subratllat la importància de rebre el suport dels socis de partits liberals i demòcrates de tot el món, mostra que s’entèn que la forma civilitzada de resoldre els conflictes és dialogant i respectant la voluntat del poble que s’ha manifestat a través de les urnes.

El text aprovat pel 60è congrès de la IL diu així:

Liberal International encourages the government of Spain to respect the wishes of the people of Catalonia on all matters, including their autonomy and independence.  LI regrets that the Spanish Government has disregarded that 2,305,290 Catalans cast their vote on the future of their nation, yet instead chose to initiate prosecution proceedings against the Catalan President and two Catalan ministers. Liberal International expresses confidence that the Catalan political process will continue to be conducted democratically and peacefully, supports the decisions taken by the Catalan people and calls for a political solution over the future of Catalonia. Congress reiterates that the democratic model set by the governments in London and Edinburgh, where an agreement was reached between the two governments to hold a referendum to decide the political future of the Scottish nation, should be used as a positive example in the discussions between the governments in Madrid and Barcelona. Congress believes that the European Union has to be flexible and strong to offer a viable alternative for those people that want to democratically express themselves within it.

Liberal Internacional insta el govern d’Espanya a respectar els desitjos del poble de Catalunya en tots els assumptes, incloent la seva autonomia i independència. La IL lamenta que el Govern espanyol hagi fet cas omís que 2.305.290 catalans varen emetre el seu vot sobre el futur de la seva nació, en canvi va optar per iniciar una acció penal contra el president i dos ministres catalans. Liberal Internacional expressa la seva confiança que el procés polític català continuarà duent-se a terme de forma democràtica i pacífica, dóna suport a les decisions preses pel poble català i demana una solució política sobre el futur de Catalunya. El Congrés reitera que el model democràtic establert pels governs de Londres i Edimburg, on es va arribar a un acord entre els dos governs per celebrar un referèndum per decidir el futur polític de la nació escocesa, s’ha d’utilitzar com un exemple positiu en les discussions entre el els governs de Madrid i Barcelona. El Congrés creu que la Unió Europea ha de ser flexible i forta per oferir una alternativa viable a aquells pobles dins la Unió que de manera democràtica volen expressar-se.

A més, en el marc del congrés es va renovar el comité de direcció de la Xarxa Internacional de Dones Liberals, alhora membre de la Internacional Liberal. Mireia Huerta, membre de l’Associació de Dones per la Llibertat i la Democràcia, va ser escollida secretaria general. Huerta substitueix l’anterior secretaria general la també catalana Maria Lluïsa Florensa, càrrec que va ocupar durant els darrers quatre anys. Al comité de direcció també hi és present Joaquima Alemany, fundadora i presidenta d’aquesta.

IMG_6674  IMG_6678

IMG_6679  IMG_6675

 on Twitter


on Facebook


on Google+

Leave a Comment