Logotip de la Fundació Llibertat i Democràcia
La Fundació Llibertat i Democràcia defensa els valors liberals com la llibertat, la democràcia, el lliure mercat, l’economia ètica, els drets humans i l’estat de dret. Vol contribuir promovent el principi de la llibertat de la dignitat humana en tots els sectors de la societat catalana, així com amb socis a l’estranger.

El liberalisme aspira que tots els ciutadans puguin viure lliurement junts en una societat oberta i amb les mateixes oportunitats. Cada ésser humà necessita la llibertat per desenvolupar els seus talents i per realitzar-se.

Cada ésser humà és un individu amb les seves pròpies idees i desitjos. Però també és un ésser social, depèn d’altres éssers humans i té una obligació vers ells. Llibertat i responsabilitat són inseparables i determinen la relació entre l’individu i la comunitat. Els liberals basen les relacions humanes en l’espontaneïtat no la coerció, en l’intercanvi d’idees i béns, el lliure comerç, la raó, la tolerància, la compassió, la responsabilitat, la confiança mútua i el reconeixement i respecte pels valors i els objectius dels altres.on Twitter


on Facebook


on Google+